Slideshow shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

June 18, 2013 in information

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการจัดบริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 

ขอเชิญผู้ให้การปรึกษา รุ่น 2-7 เข้าร่วมกิจกรรม Case Conference ครั้งที่2

August 6, 2014 in information

ใน วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00-16.00 น.

ณ  ห้องบรรยาย 219  ชั้น 2  อาคารปิยชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

จดหมายขอเชิญผู้ให้การปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Case Conference ครั้งที่2

August 6, 2014 in information

จดหมายขอเชิญ Case Conference ครั้งที่2-Scan

แบบฟอร์มCase Conference

May 21, 2014 in information

แบบฟอร์มCase Conference