Slideshow shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

June 18, 2013 in information

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการจัดบริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 

จดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Case Conference ค่ะ

July 28, 2015 in information

คลินิก

เรียนผู้ให้คำปรึกษาทุกท่าน

พี่ส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Case Conference มาให้ค่ะรบกวนช่วยปริ๊นและเสนอคลินิกด้วยนะคะ

หากมีข้อสงสัยประการใดรบกวนติดต่อได้ที่เบอร์ 086 – 1792240 ค่ะ

พี่พิม

จดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Case Conference ค่ะ

July 28, 2015 in information

เรียนผู้ให้การปรึกษาทุกท่าน

พี่ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Case Conference วันที่ 3 และ 14 มาให้ค่ะรบกวน่วยปริ๊นซ์เสนอทางคลินิกให้ด้วยนะคะ

ถ้ามีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 086 – 1792240 พี่พิมค่ะ

พี่พิมคลินิก

กำหนดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

July 13, 2015 in information

จดหมายโรคซึมเศร้า

กำหนดการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2558 ผู้ให้การปรึกษา รุ่นที่ 8 – 9

วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2558 ผู้ให้การปรึกษา รุ่นที่ 3 – 7

เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ (อาคาร 33) ชั้น 3 ห้อง 311 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพในการให้การปรึกษา 11/09/57

September 11, 2014 in information

แบบประเมินการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

แบบประเมินการรับประทานอาหารEDA (1)

โภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคเก๊าท์

ขอเชิญผู้ให้การปรึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครั้งที่2

September 8, 2014 in information

ขอเชิญผู้ให้การปรึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 2

 

วันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 229 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เวลา 9.00-16.00 น.

แบบฟอร์มCase Conference

May 21, 2014 in information

แบบฟอร์มCase Conference