Slideshow shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

June 18, 2013 in information

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการจัดบริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 

แจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมผู้ให้การปรึกษารุ่นที่ 1

February 19, 2016 in information

เรียนผู้ให้การปรึกษาทุกท่าน

ตามที่โครงการได้เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมผู้ให้คำปรึกษารุ่นที่ 10 นั้น

ทางโครงการขอแจ้งให้ทราบว่าจากหนดการเดิมเริ่มอบรมวันที่ 23 กพ.59  - 8 เม.ย.59

เป็นวันที่ 1 มี.ค.59 – 12 เม.ย.59 รบกวนผู้ให้การปรึกษาทุกท่านช่วยแจ้งให้กับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

พี่พิม

ขยายเวลารับสมัครผู้ให้การปรึกษารุ่นที่ 10

February 15, 2016 in information

เรียนผู้ให้คำปรึกษาทุกท่าน

ตามที่ทาง มธ. ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมผู้ให้การปรึกษารุ่นที่ 10 ถึงวันที่ 15 กพ.59 นั้น

บัดนี้ทาง มธ. ขอขยายเวลาในการรับสมัครถึงวันที่ 19 กพ.59 รบกวนช่วยแจ้งให้ผู้ที่สนใจทราบด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

พี่พิม

แจ้งประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมผู้ให้คำปรึกษารุ่นที่ 10

February 1, 2016 in information

จดหมายประกาศรับสมัครรุ่น 10

เรียนผู้ให้คำปรึกษาทุกท่าน

ทางโครงการได้เปิดรับผู้สนใจเข้าอบรมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษารุ่นที่ 10 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

และขอแจ้งเกี่ยวกับการปิดระบบออนไลน์ในวันที่ 2 – 3 กพ.59 รบกวนช่วยแจ้งกับคลินิกของท่านด้วยนะคะหากมีใครสนใจสามารถโทรสอบถามและส่งใบสมัคร

ตามเอกสารแนบเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

พี่พิม

รวบรวมรูปพิธีมอบใบประกาศนียบัตร รุ่น8และ9

December 25, 2015 in information

IMG_6141 IMG_6142 IMG_6143 IMG_6144 IMG_6145 IMG_6146 IMG_6147 IMG_6148 IMG_6149 IMG_6150 IMG_6151 IMG_6152 IMG_6153 IMG_6154 IMG_6155 IMG_6156 IMG_6157 IMG_6158 IMG_6159 IMG_6160 IMG_6161 IMG_6162 IMG_6163 IMG_6164 IMG_6165 IMG_6166 IMG_6167 IMG_6168 IMG_6169 IMG_6170 IMG_6171 IMG_6172 IMG_6173 IMG_6174 IMG_6175 IMG_6176 IMG_6177 IMG_6178 IMG_6179 IMG_6180 IMG_6181 IMG_6182 IMG_6183 IMG_6184 IMG_6185 IMG_6186 IMG_6187 IMG_6188 IMG_6189 IMG_6190 IMG_6191 IMG_6192 IMG_6193 IMG_6194 IMG_6195 IMG_6196 IMG_6197 IMG_6198 IMG_6199 IMG_6200 IMG_6201 IMG_6202 IMG_6203 IMG_6204 IMG_6205 IMG_6206 IMG_6207 IMG_6208 IMG_6209 IMG_6210 IMG_6211 IMG_6212 IMG_6213 IMG_6214 IMG_6215 IMG_6216 IMG_6217 IMG_6218 IMG_6219 IMG_6220 IMG_6221 IMG_6222 IMG_6223 IMG_6224 IMG_6225 IMG_6226 IMG_6227 IMG_6228 IMG_6229 IMG_6230 IMG_6231 IMG_6232 IMG_6233 P1070694 P1070695 P1070696 P1070697 P1070698 P1070699 P1070700 P1070701 P1070702 P1070703 P1070704 P1070705 P1070706 P1070707 P1070708 P1070709 P1070710 P1070711 P1070712 P1070713 P1070714 P1070715 P1070716 P1070717 P1070718 P1070719 P1070720 P1070721 P1070722 P1070723 P1070724 P1070725 P1070726 P1070727

จดหมายเชิญเข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตรผู้ให้การปรึกษารุ่นที่ 8 – 9

December 14, 2015 in information

Let-เชิญรับใบประกาศฯ รุ่น8-9 (1) สมบูรณ์

เรียนผู้ให้คำปรึกษารุ่นที่ 8 และ  รุ่นที่ 9

ทางโครงการขอแจ้งกำหนดการรับใบประกาศสำหรับผู้ให้การปรึกษาตามเอกสารแนบนะคะ

พี่พิม

 

สรุปกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา

November 5, 2015 in information

 สรุปกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา  

ในโครงการพัฒนาผู้ให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เขตกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 – 1 พฤศจิกายน 2558 ณ ค่ายพระรามหก จ.เพชรบุรี 

โดย อ.สุรินทร์ รณเกียรติ วิทยากรนำกิจกรรมเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษาครั้งนี้ ทางวิทยากรได้สอดแทรกทักษะ ความรู้ ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อผู้ให้การปรึกษา สามารถนำทักษะ ความรู้ต่างๆ  และ แนวทางการแก้ไขปัญหา จากวิทยากร ไปปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงาน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
  • เพื่อเพิ่มทักษะ การสื่อสาร ผู้ให้การปรึกษาที่ดี
  • เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ผู้ให้การปรึกษาระหว่างรุ่น และ การปรับตัวที่ดี ต่อบทบาทหน้าที่
  • เพื่อเรียนรู้การจัดลำดับความสำคัญ  ก่อน-หลัง เหตุการณ์ และ แก้ไขได้ตรงประเด็น
  • เพื่อการเสียสละ การรับฟังความคิดเห็น กล้าตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน
  • เพื่อให้เกิดความคิด การรับฟังความคิดเห็น การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
  • เพื่อฝึกการใช้ความคิด  อย่างเป็นระบบ  มีสติ อยู่กับเหตุการณ์
  • เพื่อสร้างความสามัคคี ความพร้อมเพียง ความไว้วางใจ และ การให้อภัยซึ่งกัน
  • เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เคารพกฎกติกา และ ระยะเวลา

สรุปความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ให้การปรึกษา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความประทับใจในกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน มิตรภาพ สัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่น และ สามารถนำความรู้จากกิจกรรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ

กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ

กิจกรรมวิเคราะห์เหตุการณ์

กิจกรรมวิเคราะห์เหตุการณ์

กิจกรรมการสร้างทักษะ สติ

กิจกรรมการสร้างทักษะ สติ

กิจกรรมการจับประเด็นข้อเท็จจริง

กิจกรรมการจับประเด็นข้อเท็จจริง

กิจกรรมความสามัคคี พร้อมเพียง

กิจกรรมความสามัคคี พร้อมเพียง

กิจกรรมการทำงานเป็นทีม

กิจกรรมการทำงานเป็นทีม

กิจกรรมความสามัคคี พร้อมเพียง

กิจกรรมความสามัคคี พร้อมเพียง

รางวัลกลุ่มกิจกรรม

รางวัลกลุ่มกิจกรรม

รางวัลกลุ่มกิจกรรม

รางวัลกลุ่มกิจกรรม

รางวัลกิจกรรมกลุ่ม

รางวัลกิจกรรมกลุ่ม

รางวัลกิจกรรมกลุ่ม

รางวัลกิจกรรมกลุ่ม

รางวัลกิจกรรมกลุ่ม

รางวัลกิจกรรมกลุ่ม

รางวัลกิจกรรมกลุ่ม

รางวัลกิจกรรมกลุ่ม

แบบฟอร์มบันทึกให้การปรึกษา

November 3, 2015 in information

ตามที่ได้แจ้ง  Counselor บางส่วนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ จ.เพชรบุรี แล้วนั้น

เรื่องการใช้แบบฟอร์มบันทึกให้การปรึกษา หลังจากที่ทางทีมนิเทศ ได้ลงสำรวจการบันทึก ตามแบบฟอร์มให้การปรึกษา เดิม ขนาดเท่า A4 นั้น มีอุปสรรคในบางคลินิก ทางโครงการจึงได้ปรับแบบฟอร์มบันทึกให้การปรึกษา โดยยึดเนื้อหาเดิม ให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับแฟ้มประวัติผู้ป่วยขนาดสั้น (ครึ่ง A4)

ดังนั้น แบบฟอร์มบันทึกการให้การปรึกษา จะมี 2 ขนาด  เพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งานจริง ดังเอกสาร ดาวน์โหลดด้านล่าง

download  แบบบันทึกการปรึกษา-28-8-58

download  แบบบันทึกการปรึกษา (สำหรับแฟ้มประวัติแบบครึ่ง A4)

แจ้งเลื่อนกำหนดการมอบใบประกาศนียบัตร

October 29, 2015 in information

เรียนผู้ให้คำปรึกษารุ่นที่ 8 และ 9

ทางโครงการฯ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการรับใบประกาศนีบัตรจากกำหนดการเดิมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากได้วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกทีภายหลังค่ะ

พี่พิม

 

เรียนผู้ให้การปรึกษารุ่นที่ 3-9

October 2, 2015 in information

จดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดการ

แบบตอบรับ

 

เนื่องจากทางโครงการได้จัดกิจกกรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศุกยภาพผู้ให้การปรึกษาในบทบาทการเป็นผู้ให้การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ

นอกสถานที่ ณ ค่ายพระราม 6 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี หากท่านไหนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับทางโครงกรภายในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

ในการนี้โครงการฯ ได้แนบจดหมายเชิญและกำหนดการ แบบตอบรับมาด้วยแล้ว รบกวนช่วยปริ๊นและเสนอกับทางคลินิกด้วยค่ะ

หมายเหตุ : หากไม่สะดวกจะส่งแฟ๊กจะส่งมาทางเมลนี้ได้เลยค่ะ Pimpa@sgs.tu.ac.th  และ Titaporn@sgs.tu.ac.th

ขอบคุณค่ะ

เกตุมนี

 

เรียนผู้ให้การปรึกษารุ่นที่ 8

September 28, 2015 in information

แบบตอบรับ

จดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดการ

เรียนผู้ให้การปรึกษารุ่นที่ 8

เนื่องจากทางโครงการได้จัดกิจกกรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศุกยภาพผู้ให้การปรึกษาในบทบาทการเป็นผู้ให้การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ

นอกสถานที่ ณ ค่ายพระราม 6 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี หากท่านไหนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับทางโครงกรภายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558

ในการนี้โครงการฯ ได้แนบจดหมายเชิญและกำหนดการ แบบตอบรับมาด้วยแล้ว รบกวนช่วยปริ๊นและเสนอกับทางคลินิกด้วยค่ะ

หมายเหตุ : หากไม่สะดวกจะส่งแฟ๊กจะส่งมาทางเมลนี้ได้เลยค่ะ Pimpa@sgs.tu.ac.th  และ Titaporn@sgs.tu.ac.th

ขอบคุณค่ะ

พี่พิม